Now loading.
Please wait.

menu

Blog Article

Het Belang van het Terugkommoment voor Rijbewijs B in Vlaanderen

posted in Vervoer & Transport by

Het Belang van het Terugkommoment voor Rijbewijs B in Vlaanderen

Het Terugkommoment voor rijbewijs B is een verplichte opleiding met tal van voordelen voor bestuurders in Vlaanderen. Het draagt bij aan een verhoging van de verkeersveiligheid, het bijwerken van kennis, het vergroten van risicobewustzijn, het bevorderen van milieubewust rijden en het verbeteren van rijvaardigheden. Door tijdig in te schrijven en deel te nemen aan deze opleiding, blijft u voldoen aan de wettelijke vereisten en draagt u bij aan een veiliger en bewuster verkeersklimaat in Vlaanderen.

Het Belang van het Terugkommoment voor Rijbewijs B

Het Terugkommoment, een verplichte training van 4 uur, is een onmisbaar onderdeel bij het verkrijgen en behouden van uw rijbewijs B (auto) in Vlaanderen. Het doel van deze educatieve bijeenkomst is het vergroten van de verkeersveiligheid en het bewust maken van bestuurders over de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met het besturen van een motorvoertuig. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het belang van het Terugkommoment, wie eraan moet deelnemen, wanneer en hoe u zich kunt inschrijven, en de kosten die ermee gemoeid zijn.

Wie Moet Deelnemen aan het Terugkommoment?

Het Terugkommoment is verplicht voor bestuurders die aan de volgende criteria voldoen:

 1. U hebt uw voorlopig rijbewijs aangevraagd of omgewisseld vanaf 1 oktober 2017. Als u uw voorlopig rijbewijs vóór deze datum heeft aangevraagd en later heeft omgewisseld naar een voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden (model 12), geldt de verplichting ook voor u.
 2. Zowel uw voorlopig als definitief rijbewijs zijn uitgereikt in een Vlaamse gemeente.
 3. U bent na het verkrijgen van uw definitief rijbewijs in Vlaanderen blijven wonen.

Het is van belang op te merken dat u niet verplicht bent om deel te nemen aan het Terugkommoment als u niet langer in Vlaanderen woont op het moment dat u de training moet volgen.

Wanneer Moet U het Terugkommoment Volgen?

Het Terugkommoment moet worden gevolgd tussen 6 en 9 maanden na de uitgifte van uw definitieve rijbewijs B. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze termijn in de gaten te houden. Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt doen:

 1. Datum op uw rijbewijs: U kunt de periode waarin u het Terugkommoment moet volgen controleren op uw rijbewijs. Zoek de datum van uitgifte, die u kunt vinden na code 10 ter hoogte van categorie B (in de kolom van code 9). Bijvoorbeeld, als uw definitieve rijbewijs B is uitgegeven op 5 november 2022, moet u het Terugkommoment volgen van 5 mei 2023 tot en met 4 augustus 2023.
 2. Herinneringsbrief: Ongeveer 3 weken voordat de periode begint waarin u het Terugkommoment moet volgen, ontvangt u een herinneringsbrief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Deze brief is een extra service en verplicht u om het Terugkommoment bij te wonen, zelfs als u de brief niet hebt ontvangen (bijvoorbeeld door problemen met de post).
 3. Mijn Burgerprofiel: U kunt de termijn voor het verplichte Terugkommoment online raadplegen via Mijn Burgerprofiel, een platform waarop uw persoonlijke gegevens bij de overheid zijn geregistreerd. U zult de termijn ten laatste vijf en een halve maand nadat u uw definitieve rijbewijs hebt aangevraagd in het gemeentehuis kunnen zien onder ‘Uw gegevens’ > ‘Mobiliteit’. Als u automatisch op de hoogte wilt worden gebracht per e-mail wanneer uw gegevens beschikbaar zijn, kunt u dit instellen via ‘uw gegevens’ en ‘contactvoorkeuren’ in Mijn Burgerprofiel.

Kosten van het Terugkommoment

Het Terugkommoment heeft een kostprijs van 120 euro, die jaarlijks wordt geïndexeerd. U dient dit bedrag rechtstreeks te betalen aan de erkende instelling waar u zich inschrijft voor de opleiding. De betalingsprocedure kan variëren afhankelijk van de gekozen instelling. Sommige instellingen bieden de mogelijkheid om het bedrag in schijven te betalen, maar het volledige bedrag moet altijd vóór de dag van het Terugkommoment betaald zijn.

Inhoud van het Terugkommoment voor Rijbewijs B

Het Terugkommoment voor rijbewijs B heeft tot doel uw rijvaardigheid te verbeteren en uw kennis van verkeersveiligheid te vergroten. De opleiding duurt in totaal 4 uur en omvat zowel een theoretisch als praktisch gedeelte. Tijdens het theoretische deel worden onderwerpen behandeld zoals nieuwe verkeersregels, risicosituaties en milieubewust rijden. Het praktische deel omvat oefeningen op de weg, waarbij u de kans krijgt om uw rijvaardigheden te demonstreren.

De inhoud van het Terugkommoment is gericht op het vergroten van uw verkeersinzicht en het verminderen van risicogedrag op de weg. Het doel is om bij te dragen aan een veiliger verkeersklimaat in Vlaanderen.

Hoe U Kunt Inschrijven voor het Terugkommoment

Om het Terugkommoment bij een erkende instelling te volgen, dient u zich in te schrijven via de door u gekozen instelling. U kunt de contactgegevens van erkende instellingen per provincie vinden op hun websites. Zorg ervoor dat u zich tijdig inschrijft en de training binnen de aangegeven termijn volgt om eventuele problemen te voorkomen.

 • ProMove beschikt over 4 unieke belevingscentra in zowel Vlaanderen als Wallonië met een oppervlakte van telkens 5.000 m² tot 25.000 m².
 • info@promove.be
 • +32 484 45 44 43

Je kan bij PromMove ook een slipcurcus volgen.

Herinneringsbrief en Online Raadplegen

Ongeveer 3 weken voor de start van de periode waarin u het Terugkommoment moet volgen, ontvangt u een herinneringsbrief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Deze brief dient als extra herinnering aan uw verplichting om het Terugkommoment te volgen. Het is echter uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u tijdig inschrijft en de opleiding voltooit, zelfs als u de brief niet ontvangt.

U kunt ook de termijn waarin u het verplichte Terugkommoment moet volgen en de status van uw aanvraag om uitstel snel en gemakkelijk online raadplegen via Mijn Burgerprofiel. Hier kunt u uw persoonlijke gegevens bij de overheid bekijken en de termijn controleren. U kunt er ook voor kiezen om via e-mail op de hoogte te worden gebracht wanneer uw gegevens beschikbaar zijn.

Voordelen van het Terugkommoment

Nu u begrijpt wie verplicht is om deel te nemen aan het Terugkommoment en hoe u zich kunt inschrijven, laten we eens dieper ingaan op de voordelen van deze verplichte opleiding.

Verhoogde Verkeersveiligheid

Een van de belangrijkste voordelen van het Terugkommoment is het vergroten van de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen. Door bestuurders bewuster te maken van de laatste verkeersregels en risicosituaties, helpt deze opleiding ongevallen en incidenten te verminderen. Het draagt bij aan een veiliger verkeersklimaat voor alle weggebruikers.

Kennis Bijwerken

Verkeersregels evolueren voortdurend, en het kan moeilijk zijn om altijd op de hoogte te blijven. Het Terugkommoment biedt bestuurders de kans om hun kennis bij te werken en op de hoogte te blijven van de nieuwste regelgeving. Dit draagt bij aan een beter begrip van de wegcode en vermindert het risico op boetes en overtredingen.

Risicobewustzijn Vergroten

Tijdens de opleiding worden bestuurders blootgesteld aan verschillende verkeerssituaties en leren ze hoe ze op een veilige manier moeten reageren. Dit vergroot het risicobewustzijn en helpt bestuurders om gevaarlijke situaties te vermijden of er effectief op te reageren.

Milieubewust Rijden Bevorderen

Het Terugkommoment besteedt ook aandacht aan milieubewust rijden. Bestuurders leren hoe ze hun ecologische voetafdruk kunnen verminderen door zuiniger om te gaan met brandstof en de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Dit draagt bij aan een duurzamere mobiliteit.

Verbetering van Rijvaardigheden

Het praktische gedeelte van het Terugkommoment biedt bestuurders de kans om hun rijvaardigheden te verbeteren. Dit kan vooral nuttig zijn voor nieuwe bestuurders die nog niet veel ervaring op de weg hebben. Het helpt hen zelfverzekerder en capabeler te worden als automobilisten.

Het Belang van Tijdige Inschrijving

Zoals eerder vermeld, is het van cruciaal belang om u tijdig in te schrijven voor het Terugkommoment en de training binnen de aangegeven termijn te voltooien. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot problemen met uw rijbewijs en zelfs boetes. Daarom is het essentieel om de volgende stappen te volgen:

 1. Controleer de datum van uitgifte op uw rijbewijs en bereken de periode waarin u het Terugkommoment moet volgen.
 2. Houd uw post in de gaten voor de herinneringsbrief van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, maar vertrouw hier niet uitsluitend op.
 3. Raadpleeg regelmatig uw Mijn Burgerprofiel om de termijn voor het verplichte Terugkommoment te controleren en stel meldingen in om op de hoogte te blijven.
 4. Kies een erkende instelling waar u de opleiding wilt volgen en schrijf u tijdig in.

Het opvolgen van deze stappen zorgt ervoor dat u voldoet aan de wettelijke vereisten en problemen met uw rijbewijs voorkomt.

Verlenging en Uitstel

Als u om welke reden dan ook niet in staat bent om het Terugkommoment binnen de voorgeschreven termijn te volgen, is het mogelijk om uitstel aan te vragen. U kunt de status van uw aanvraag om uitstel online raadplegen via Mijn Burgerprofiel. Het is belangrijk om eventuele verlengingen of uitstel op tijd aan te vragen om te voorkomen dat u in strijd bent met de wettelijke vereisten.

Het Terugkommoment – Uw Bijdrage aan Verkeersveiligheid

Het Terugkommoment voor rijbewijs B is een belangrijke maatregel om de verkeersveiligheid te bevorderen en ervoor te zorgen dat bestuurders blijven leren en zich bewust zijn van de verkeersregels en -risico’s. Het is essentieel om de verplichtingen met betrekking tot het Terugkommoment te begrijpen en te volgen om problemen met uw rijbewijs te voorkomen.

Slotgedachten

Het Terugkommoment voor rijbewijs B biedt niet alleen voordelen voor individuele bestuurders, maar draagt ook bij aan een veiliger verkeersklimaat in Vlaanderen als geheel. Door bewustwording, bijscholing en het vergroten van het verkeersinzicht wordt de weg voor iedereen veiliger.

Zorg ervoor dat u zich aan de verplichtingen houdt, tijdig inschrijft voor het Terugkommoment en de kosten voldoet. Op die manier kunt u bijdragen aan een positieve verandering op de weg en de verkeersveiligheid in Vlaanderen versterken.

Voor meer informatie over het Terugkommoment en hoe u zich kunt inschrijven, kunt u terecht bij erkende instellingen in uw provincie. Blijf veilig op de weg en draag bij aan een betere verkeersomgeving voor iedereen.

11 dec, 23

about author

 

 

related posts

 

 

latest comments

There are 0 comment. on "Het Belang van het Terugkommoment voor Rijbewijs B in Vlaanderen"